Styrelsen 2023

Ordförande Jörgen Axelsson
Sekreterare
Kassör Matilda Bylund
Junior Niklas Karlsson
Ungdomsnämnd Leif Cavalli-Björkman
Ledamot Per-Ove Larsson
Seglingsnämnd Bengt Simonsson
Ledamot Anders Manning
Suppleant Pär Höjman
Suppleant Anna Wallbom


Styrelsesupport

Valberedning Håkan Baatz
Webbansvarig Martin Andersson