Kvällssegling kölbåt

Torsdagsseglingar för kölbåtar 

Torsdagsseglingarna är föreningens serie för kölbåtar.

Serieavgift: 20 kr/båt/segling och betalas i slutet av säsongen.

 

Under försommaren seglar vi följande torsdagar

Kappsegling Nr1 11 maj    
Kappsegling Nr2 18 maj    
Kappsegling Nr3 25 maj    
Kappsegling Nr4 1 Juni    
Kappsegling Nr5 8 Juni    
 Kappsegling Nr 6  15Juni    

Serien fortsätter under sensommaren med följande torsdagar

Kappsegling Nr 7 10 augusti  
Kappsegling Nr 8 17 augusti  
Kappsegling Nr 9 24 augusti  
Kappsegling Nr 10 31 augusti  
Kappsegling Nr 11  7 september  
 Kappsegling Nr 12 14 september Final Seglingen

 

På torsdagarna samlas vi kl.17.40. Deltagarna är själva ansvariga för genomförandet av seglingen. Vi hjälps åt med förberedelserna och att lägga ut bojar eftersom vi saknar funktionärer.

 

Vi kommer att starta kl. 18.15 utanför Skurveskär med bojar och använder oss av startautomatiken som signalerar 5min, 4min, 1min och start (inga flaggor). Startautomatikens startsignal gäller som starttid.

 

Varje båt ansvarar för att ta sin egen seglade tid.

Vi tar även mellantider för varje varv när vi passerar A (start/mållinjen).

Det finns fyra banalternativ anpassade efter olika vindriktningar.

Efter seglingen träffas vi på Skurveskär där resultatet räknas fram under en kopp kaffe. Och vår målsättning är att vi grillar något gått. Och sen  hjälps vi åt att ta in bojarna.

När vi räknar samman poängen för serien använder vi lågpoängsystemet med undantaget att vi premierar båtar som kommer till start men inte lyckas ta sig i mål framför båtar som ej kommer till start.

DNF +  antalet startande i delseglingen

DNS +  antalet startande i serien

För att kappsegling skall genomföras krävs minst tre startande båtar.

I serien räknar vi lågpoängssystemet 1:a plats = 1 poäng 2:a plats = 2 poäng osv.

Tex. genomför följande seglingar

12-10  st seglingar så räknas det bort 3 st resultat

9-6    st seglingar så räknas det bort 2 st resultat

5     st  seglingar så räknas det bort 1 st resultat

4-1      st seglingar så räknas det bort 0 st resultat

En Facebookgrupp finns där seglarna kan hålla kontakt med varandra, och söka gast. Här kan också du som vill vara med och segla men saknar båt få kontakt med båtägare och möjlighet att komma med och segla. För att få tillgång till Facebookgruppen söker du efter Strömstads segelsällskap.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och segla!

 

Banalternativ som seglas vid olika vindar

 

Bana 2         A  2 1 A  2 1 A  2 1A               Seglas vid sydlig vind

 

Bana 1         A  1 2 A  1 2 A  1 2 A              Seglas vid nordlig vind

 

Bana K        A  K A  K A  K A   Seglas vid sydväst och nordost

 

Bana N        A  N A  N A  N A   Seglas vid vind från väst och ost

 

 

Rundningsmärkena finns redovisade på föreningens bankort som finns på hemsidan.

 

A är start/mållinje utanför klubbhuset på Skurveskär.

När A ingår i banan ska man passera emellan bojarna och runda en av dem (den man anser vara mest fördelaktig).

 

Övriga märken rundas med babordsrundning, vilket innebär att man har bojen på babordssidan av båten när man rundar.

 

Banan förkortas ett varv om första båt inte har passerat A på andra varvet inom

90 minuter.

 

Kom ihåg att varje båt ansvarar för att ta sin egen seglade tid varje gång man passerar A.

 

Vid frågor ta gärna kontakt med oss på rolf.bohn.rbh@gmail.com