Kostervalsen 2023, lördag 27 maj

Avgift: 500 kronor (Betalning med Swish, Vips eller kontant vid rorsmansmötet)

Klasser:  – Race  – Shorthanded  – Tur

Anmälningar: Mailas till kappsegling@stromstadss.se senast 26 maj 2023 Kl 18:00.

Anmälan ska innehålla följande:
– Namn
– Båttyp
– Segelnummer
– Klass
– SRS tal

Rorsmansmöte: 27 maj kl 09:00 vid klubbhuset på Skurveskär.

Start: Respitstart med beräknad första start kl. 10:00

Bana: Notera att på grund av vädret kan någon mindre justering av banan ske på rorsmansmötet lördag 09.00.

OBS!

De båtar som inte finns med i SRS standardlista måste ha ett SRS Mätbrev för 2023. Det räcker inte att ha ett NORLYS tal då det skiljer för mycket mellan dessa system.