Föreningen

Strömstad Segelsällskap

Vi är en ideell idrottsförening och segling är vår huvudverksamhet. Vi har en
ungdomsverksamhet som vi gillar och en klubbstuga utan dess like.

Vår strävan är att tillvarata medlemmarnas intressen inom segelsporten
och verka för en ökad gemenskap, klubbanda och klubbaktivitet. Vi vill gärna
också vara ett alternativ för behovet av ökad social gemenskap och friskvård.

Värdegrund

Strömstads Segelsällskap är en ideell idrottsförening med segling som vår huvudverksamhet. Föreningen har en seglartradition som är mer än 100 år gammal och vårt klubbhus är en unik mötesplats, mitt i havet.

Glädje
Vi välkomnar alla barn, ungdomar och vuxna som gillar segling, vill ha kul och lära nytt. I vår förening är det ett mål i sig att ha roligt. Glädje skapar engagemang, idéer och nyfikenhet som leder till en öppen och positiv klubbanda.
Gemenskap
Alla aktiviteter bedrivs utifrån glädje och gemenskap och bygger på alla medlemmars delaktighet, ansvar, hjälpsamhet och behov. Varje medlem är en tillgång och behövs i föreningen.
Utveckling
Segelsporten är unik med möjlighet till livslång utveckling, det är aldrig för sent att börja. Vi vill inspirera och uppmuntra till utbildning och utveckling. Våra ledare har ansvar för att bedriva en trygg och professionell träning, där alla blir sedda och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. I våra barn- och ungdomsgrupper arbetar ledarna tillsammans med föräldrar. Engagerade föräldrar är en ovärderlig tillgång i barn- och ungdomsgruppen. 

Ett tack till våra sponsorer